Menu

    

O firmie

Produkty

- Okna, drzwi i płyty
  wiórowe klejone
- Powlekanie wąskich
  płaszczyzn
- Krawędzie profilowane
- Produkcja i zakładanie 
  papieru
- Klejenie montażowe
- Profile okładzin
- Technologia prasy form 3d
- Piany
- Masy
- Inne środki
- Nowe produkty

Nowości

Zamówienia

Kontakt

szukaj w serwisie

 

Okna, drzwi i płyty wiórowe klejone.

 

   Przy produkcji okien i drzwi z drewna masywnego i z wiórowych /drewnianych płyt klejonych/ duże znaczenie odgrywają kleje, które mogą być stosowane zarówno dla drewna europejskiego i azjatyckiego. Z reguły są wymagane następujące komponenty jakości klejów:
· Wytrzymałość na wodę D3 względnie D4 według DIN/EN 204
· Wysoka wytrzymałość na temperaturę przetestowana na 204 WATT /z zalecaną najniższą wartością od> 7N/mm2/


Do realizacji tych wymagań korzystne są następujące systemy klejów:
· PVAC-Dispersionen /z- lub bez twardości/
· PVAC-Copolymer-Dispersionen bez twardości, z twardością zwane dalej także      jako EPI-system
· 1-K-PUR - kleje
We wszystkich systemach klejów KLEIBERIT odpowiada na wymogi rynku nowym i dalszym rozwojem.

 PRZEMYSŁOWY 257,7

właściwości: Z rozpuszczalnikiem na bazie poliestrowej o nadzwyczajnej wytrzymałości na działanie czynników atmosferycznych oraz odporności na starzenie, a także najwyższej odporności na działanie ciepła (do ponad 100oC po dodaniu 2-, 3,- proc. utwardzacza)

zastosowanie: Do oklejania profili okiennych i parapetów z PCW folią z PCW i fornirem; przydatny do licowania ozdobnych listew profilowanych i budowlanych z drewna, tworzywa sztucznego, metalu, folią z tworzywa sztucznego; idealny do klejenia folii termoplastycznych i duroplastycznych między sobą, jak również na materiałach drewnianych, twardym PCW, powierzchniach żywico – melaminowych oraz meblach

 KLEBIT 303

właściwości: Jedno- lub dwuskładnikowy na bazie PVAC do wodoodpornych sklejeń; umożliwiający klejenie na zimno i na gorąco; w pełni ekologiczny, mrozoodporny (do -30oC); charakteryzuje się elastyczną i bezbarwną spoiną niepowodującą przebarwień i większego zużycia materiałów ściernych

zastosoowanie: Do produkcji okien i okiennic, drzwi, ram drzwiowych, schodów płyt warstwowych, a także do klejenia złącz czopowych, wczepowo – trapezowych oraz sklejania drewna twardego i egzotycznego; szczególnie przydatny przy klejeniu „trudnych „ gatunków drewna (np. buk, brzoza, olcha, klon i jesion)KLEIBIT 304.1

właściwości: Dwuskładnikowy z dodatkiem 5- proc. bezbarwnego utwardzacza 304,3 do wodoodpornych sklejeń; umożliwia klejenie na zimno i na gorąco; charakteryzuje się bardzo długim czasem żywotności w otwartym pojemniku (7dni) oraz relatywnie krótkim czasem docisku.

zastosowanie: Do produkcji okien, okiennic, drzwi ram drzwiowych, ścianek działowych, płyt warstwowych, laminatowych, a także do klejenia złącz wpustowych, wczepowo – trapezowych, klejenia mikrofalowego oraz połączeń z drewna twardego i egzotycznego.

 KLEIBERIT 304,4 EPI  

właściwości: Stosowany w systemie EPI (emulsja izocjanianowo–polimerowa), dwukomponentowy ( z dodatkiem 15-proc. utwardzacza) klej, spełniający najwyższe wymogi wodoodporności i wytrzymałości w grupie narażenia klimatycznego D4.


zasosowanie: Szczególnie zalecany przy wielkoseryjnej produkcji oraz w przypadku klejenia „trudnych” gatunków drewna (drzew południowoazjatyckich oraz z afrykańskiej strefy klimatycznej); doskonały do łączenia spoinowego przy budowie okien oraz drzwi, ogólnych połączeń klinowo-wczepowych, połączeń czopowych, a także do produkcji płyt drewnianych.

 PUR-LEIM 501.0

właściwości: wilgocią jednokomponentowy, reaktywujący klej na bazie poliuretanu o najwyższej odporności na działanie wody i temperatury; łatwy w użyciu, relatywnie krótki czas twardnienia (50-60 min przy temperaturze 20oC) oraz wygodny czas otwarty (20-25 min)

zastosowanie: Do produkcji programu ogrodowego, saun, a także do wyboru okien, okiennic, drzwi, ram drzwiowych, drewnianych oraz drewnopochodnych płyt warstwowych; do klejenia płyt MDF,płyt z wełny mineralnej, materiałów ceramicznych, betonowych oraz blachy ocynkowanej z drewnem lub materiałem drewnopochodnym.

 PUR-LEIM 501.6

właściwości: Utwardzamy wilgocią jednokomponentowy, reaktywujący klej na bazie poliuretanu o najwyższej odporności na działanie wody i temperatury; charakteryzuje się długim czasem otwartym, wynoszącym 90 min w temperaturze 20oC oraz odpowiednio długim czasem wiązania – 6 godz. w temperaturze 20oC, 1-2 godz. przy 60oC

zastosowanie: Do produkcji okien, okiennic, drzwi, ram drzwiowych, drewnianych oraz drewnopochodnych płyt warstwowych; doskonały do klejenia elementów poddanych działaniu warunków atmosferycznych, a także do klejenia płyt MDF, płyt z wełny mineralnej, materiałów ceramicznych, betonowych oraz płyt twardo spienionych.

 


 

KLEIBERIT PUR 502

właściwości: Utwardzany wilgocią jednokomponentowy, reaktywujący klej na bazie poliuretanu, z najwyższą odpornością na działanie wody oraz niskich i wysokich temperatur; krótki czas twardnienia przy długim czasie otwartym, wynoszącym 2 godz.

zastosowanie: Sklejanie sprzężonych elementów następujących materiałów; płyt twardo spienionych na bazie polistyrolu, poliuretanu, płyt mineralnych, z włókna szklanego i PCV, sklejanie materiałów pokryciowych; płyt warstwowych, blachy aluminiowej, płyt gipsowo-kartonowych, płyt wiórowych i włóknistych na osnowie cementowej 

KLEIBERIT PUR 506

właściwości: Utwardzany wilgocią jednokomponentowy , reaktywujący klej na bazie poliuretanu o najwyższej odporności na działanie wody oraz niskich i wysokich temperatur; charakteryzuje się relatywnie krótkim czasem twardnienia oraz stosunkowo długim czasem otwartym, wynoszącym 2 godz.

zastosowanie: Do produkcji okien, okiennic, drzwi, ram drzwiowych, drewnianych oraz drewnopochodnych płyt warstwowych; szczególnie polecany do klejenia elementów poddanych działaniu warunków atmosferycznych, a także do klejenia płyt MDF, wełny mineralnej, materiałów ceramicznych, betonowych oraz płyt twardo spienionych; przeznaczony również do klejenia materiałów pokryciowych; płyt warstwowych, blachy aluminiowej, płyt gipsowo kartonowych i płyt wiórowych.
PLASTIC-MASTIC 527

właściwości: Dwuskładnikowy, wolny od rozpuszczalników klej na bazie żywicy epoksydowej, z bezproblemowym stosunkiem mieszania (1:1) oraz

zastosowanie: Do zamykająco silnych połączeń metalu, ceramiki, kamienia sztucznego i naturalnego, a także szkła, drewna oraz do klejenia innych tworzyw sztucznych ze sobą oraz między

 

 
SUPRATAC 569.0


właściwości: Jednoskładnikowy klej reakcyjny na bazie poliuretanu, twardniejący pod wpływem wilgoci; wodoodporny; tiksotropowa, przezroczysta masa charakteryzująca się 5-min czasem otwartym, relatywnie krótkim czasem twardnienia powłoki (10 min) oraz bardzo dużą wytrzymałością na wodę i temperaturę.

zastosowanie: Do klejenia drewna, betonu, izolacyjnej pianki polistyrenowej, metalu i innych materiałów na porowatym podłożu, a także tworzyw sztucznych.


 
EUROLEIM 320

właściwości: Wysokowartościowa zawiesina PVAC o bardzo wysokiej odporności na krótkotrwałe działanie wody oraz krótkim czasie wiązania przy klejeniu na zimno i na gorąco; charakteryzuje się najwyższą wytrzymałością przy klejeniu forniru po nawilżaniu lub przy użyciu bejcy wodnych.

zastosowanie: Do klejenia fornirów, płyt wiórowych i płyt MDF, a także do klejenia montażowego, klejenia wypełnień, spoinowego i ramowego klejenia drewna twardego i miękkiego oraz w produkcji płyt warstwowych 
DO GORĄCEGO DOCISKANIA 871

właściwości: Ubogi w formaldehyd, w postaci proszku, konfekcjonowany żywiczno – mocznikowy klej z wbudowanym utwardzaczem; charakteryzuje się dobrą rozpuszczalnością i daleko idącą nieprzebijalnością oraz długim czasem żywotności; natychmiast po zmieszaniu z wodą gotowy do użytku; spoina klejowa sprzyja obróbce

zastosowanie: Klejenie forniru na zwykłych płytach wiórowych, niepalnych płytach A2 i innych materiałach drewnianych; klejenie powierzchniowe.

 


 

DO GORĄCEGO DOCISKANIA 881

właściwości: Wodoodporny klej do gorącego dociskania na bazie melaminowo – formaldehydowej; w pierwotnym stanie ma postać proszku, charakteryzuje się długim czasem żywotności, krótkim czasem docisku i łatwości użytkowania lepkość kleju sprzyja obróbce.

zastosowanie:Klejenie forniru na wodoodpornych płytach wiórowych, drzwi zewnętrznych i wewnętrznych oraz powierzchni wymagających odporności na wilgoć z zastosowaniem wewnątrz i na zewnątrz.

 

 

   

 

 

 
 
   

© 2004 Klieiberit

do góry